Giỏ hàng

Xét nghiệm nhanh cho lây nhiễm hiện tại

Xét nghiệm chẩn đoán kiểm tra các mẫu từ hệ hô hấp, chẳng hạn như tăm bông ngoáy trong mũi để cho biết liệu bạn hiện có bị nhiễm SARS-CoV-2, vi-rút gây ra COVID-19, hay không. Kết quả từ xét nghiệm tại điểm chăm sóc có thể có sẵn ngay tại địa điểm xét nghiệm trong vòng chưa đầy một giờ.  Những xét nghiệm khác phải được gửi tới phòng thí nghiệm để phân tích, quy trình này mất khoảng vài ngày. Một số khu vực phân quyền có nhu cầu xét nghiệm cao, có thể gây ra tình trạng chậm trễ trong việc xử lý xét nghiệm và cung cấp kết quả.

Nếu bạn có xét nghiệm âm tính với COVID-19, có thể bạn không mắc bệnh tại thời điểm thu thập mẫu của bạn. Điều đó không có nghĩa là bạn sẽ không mắc bệnh:

Kết quả xét nghiệm âm tính chỉ có nghĩa là bạn chưa mắc COVID-19 tại thời điểm xét nghiệm hoặc mẫu xét nghiệm của bạn được thu thập quá sớm trong thời kỳ nhiễm bệnh của bạn.

Bạn cũng có thể phơi nhiễm với COVID-19 sau khi xét nghiệm và bị lây nhiễm sau đó, rồi lây lan vi-rút sang cho người khác.

Nếu về sau mới hình thành triệu chứng, bạn cần thực hiện một xét nghiệm khác để xác định xem có bị lây nhiễm chủng vi-rút gây bệnh COVID-19 không.

(nguồn từ: https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html)

Danh mục tin tức

Facebook Top