Giỏ hàng

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Bằng tuyên bố này, BLUTANY khẳng định:

- Chỉ lưu địa chỉ email của khách hàng khi khách hàng đã chấp nhận và đăng ký email để nhận thông tin về các chương trình Khuyến mại của Blutany.

- Không chia sẻ email khách hàng cho bên thứ.

- Loại khỏi danh sách lưu trữ của Blutany ngay khi có yêu cầu của khách hàng.

Facebook Top