Giỏ hàng

Blutany là đơn vị may trang phục Khoa Khám Chữa Bệnh Theo Yêu Cầu và Quốc Tế

Ngày 28/06/2020, tại Bệnh Viện E (Trực thuộc Bộ Y Tế) Khoa KHÁM BỆNH THEO YÊU CẦU VÀ QUỐC TẾ đã chính thức đi vào hoạt động. Đây sẽ là nơi khám chữa bệnh quốc tế chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân quanh khu vực.
Được sự tín nhiệm của Ban lãnh đạo viện, Khoa KBTYC&QT đã giao nhiệm vụ thiết kế và may trang phục cho toàn thể cán bộ nhân viên của khoa.
Để đáp ứng lại sự tín nhiệm đó, đội ngũ thiết kế của Blutany đã đưa ra mẫu thiết kế hiện đại, năng động nhưng vẫn thể hiện sự thân thiện, gần gũi, mang tầm vóc hội nhập quốc tế, khám chữa bệnh chuyên sâu...như chính sứ mệnh của khoa.

Danh mục tin tức

Facebook Top